Prepregi do konstrukcji samochodów

Od dziesięcioleci w produkcji samochodów różnych marek i modeli pojazdów wykorzystywane są zalety prepregów HexPly®, aby można było realizować w sposób selektywny wymagania dotyczące wydajności, takie jak duża odporność na temperaturę, odporność na uderzenia oraz znakomite właściwości optyczne.

  • HexPly® Prepregi