Specjalistyczne konferencje

Oprócz seminariów doszkalających, firma Bodo Möller Chemie organizuje również specjalistyczne konferencje, na których omawiane są interesujące tematy oraz trendy branżowe. W roku 2014 po raz pierwszy zorganizowano specjalistyczną konferencję Bonding Visions, na której eksperci odpowiedzialni za badania i rozwój oraz przedstawiciele przemysłu zaprezentowali aktualne i przyszłe trendy, kierunki rozwoju oraz potencjały w dziedzinie lekkich konstrukcji, kompozytów oraz technologii klejenia. Na bazie wykładów i przykładów z praktyki, znawcy branży objaśnili różne innowacyjne scenariusze zastosowań. Interesująca wycieczka po zakładzie AIRBUS w Finkenwerder stanowiła znakomite uzupełnienie tej specjalistycznej konferencji. Podczas wieczornego programu referenci i uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w przyjemnej atmosferze.

Cieszymy się z tego, że możemy Państwu udostępnić dalsze oferty konferencji. Oczekujemy również na propozycje tematów, które są dla Państwa interesujące.

Bonding Vision