Zarządzanie jakością zgodnie z EN 9120 dla przemysłu lotniczego

Przemysł lotniczy i kosmonautyki stawia najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, jakości i niezawodności. Przedsiębiorstwa ponoszą samodzielnie i w pełnym zakresie odpowiedzialność za wytwarzane produkty względem instytucji transportu lotniczego, dlatego też decydujące jest zapewnienie jakości u dostawców dla przemysłu lotniczego i kosmonautyki na wszystkich stopniach łańcucha dostaw. Poprzez certyfikację magazynu centralnego w Offenbach zgodnie z EN 9120 firma Bodo Möller Chemie udowadnia, że jako dystrybutor chemii specjalnej spełnia specyficzne dla branży wysokie wymagania jakościowe dla przemysłu lotniczego i kosmonautyki, a przez to jest kompetentnym partnerem dla dystrybucji i napełniania chemikaliów dla przemysłu lotniczego.

Norma EN 9120 opisuje wymagania dotyczące zapewnienia jakości dla sprzedawców, przechowywania w magazynie oraz dystrybucji części dla lotnictwa. Obejmuje ona cały sektor lotnictwa i kosmonautyki. Tak, jak wszystkie standardy rodziny EN 9100, również norma EN 9120 bazuje na ISO 9001. Stąd też certyfikacja zgodnie z EN 9120 obejmuje również certyfikację zgodnie z ISO 9001. Seria norm EN 9100 obejmuje zasadniczo następujące wymagania:

  • Dokładnie identyfikowalna procedura rejestracji całego łańcucha dostaw produktu.
  • Definicja interfejsów do klienta oraz instytucji transportu lotniczego w procedurze
  • Określenie, realizacja i dokumentacja czynności związanych z weryfikacją i walidacją.
  • Określenie, realizacja i dokumentacja badań pierwszych wzorów


Seria norm EN/AS 9100 i kol. została opracowana wspólnie przez European Association of Aerospace Industries oraz Society of Automotive Engineers z USA w roku 1999. Odpowiada ona pod względem technicznym obowiązującym w Ameryce normom SAE AS 9100/9110/9120, oraz japońskiej normie JISQ 9100. Przedsiębiorstwa certyfikowane zgodnie z EN/AS 9100 i kol. spełniają międzynarodowe wymagania przemysłu lotniczego i kosmonautyki.

Certificate EN 9120