Chemikalia wysokowydajne

Katalizatory

Specjalne, specyficzne, indywidualne lub trudne procesy chemiczne wymagają szczególnych środków, o wysokiej wydajności. Dla produktów z naszej oferty nie stanowi większego wyzwania.


Dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów konkretnych produktów, zapewnia rzeczywistą wartość dodaną dla każdego zastosowania.


Państwa kontakt w zakresie chemikaliów wyskowydajnych:

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl