Chemikalia wysokowydajne

Bezpieczeństwo

Oferujemy katalizatory utleniające niewielkie ilości tlenku węgla w osobistych maskach oddechowych i respiratorach. Nasz absorbent CO2 Sofnolime® jest doskonałym produktem zapewniającym pełną ochronę środowiska.


Państwa kontakt w zakresie chemikaliów wyskowydajnych:

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl