Chemikalia wysokowydajne

Medycyna

Sofnolime® jest używany do usuwania CO2 z systemów gazów anestetycznych oraz w komorach hiperbarycznych. Znajduje też zastosowanie do usuwania toksycznych zanieczyszczeń.


Państwa kontakt w zakresie chemikaliów wyskowydajnych:

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl