Chemikalia wysokowydajne

Nurkowanie

Do nurkowania głębinowego z akwalungami oferujemy innowacyjne produkty wpływające na jakość gazów oddechowych w butlach. Do regulacji poziomu CO2 służy produkt Sofnolime®, natomiast bezpieczną recyrkulację helu reguluje mieszanina dwóch produktów: Sofnocat® , który usuwa CO i Sofnofil™ , który usuwa zapachy i związki siarki.


Państwa kontakt w zakresie chemikaliów wyskowydajnych:

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl