Wysokowydajne kopoliamidy i kopoliestry dla aplikacji kompozytowych

Wysokowydajne kopoliamidy i kopoliestry dla aplikacji kompozytowych


Te specjalnie opracowane polimery upraszczają wytworzenie termoutwardzalnych części kompozytowych oraz poprawiają obsługę części termoutwardzalnych jednocześnie znacząco zwiększając ich właściwości mechaniczne. Mogą być stosowane w postaci proszku lub zawiesiny.

Zalety:

 • Stabilizuje włókna i wzmacnia ich idealną pozycję w procesie RTM
 • Podwyższone wartości mechaniczne, lepsza i łatwiejsza obsługa, zapobiega strzępieniu
 • Wielowarstwowe wiązanie z jednym składnikiem
 • Produkcja bez dodatkowych narzędzi
 • Brak czasu utwardzania
 • Łatwa obsługa dzięki jednemu składnikowi
 • Redukcja etapów produkcji (brak czasu utwardzania)
 • Redukcja kosztów produkcji (krótki czas cyklu)
 • Stale odkształcalny w wysokich temperaturach
 • Materiał przyjazny środowisku


Zastosowanie:

 • Transport
 • Sprzęt sportowy
 • Budownictwo i konstruowanie
 • Energia wiatrowa
 • Inżynieria instalacji i wyposażenia technicznego
 • Sprzęt medyczny
 • Materiały termoplastyczne


Griltex CT/CE

Państwa kontakt w zakresie kompozytów

Marek Staniszewski
Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 603 821 300
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: m.staniszewski@bm-chemie.pl