Powłoki

Środki dyspergujące

Środki dyspergujące to środki powierzchniowo czynne, ułatwiające dyspergowanie (rozproszenie) substancji w formie proszku, np. pigmentu lub wypełniacza, w płynie. Obniżają one napięcie powierzchniowe między dwoma przeciwnie naładowanymi komponentami, zmieniając ładunek powierzchni. Dzięki temu w procesie dyspersji istniejące aglomeraty zostają rozerwane i rozłożone w sposób trwały na cząstki pierwotne, co zapobiega ponownej aglomeracji (skupianiu się) i flokulacji (łączeniu się) oraz zapewnia wymaganą stabilność podczas składowania substancji powlekającej. Środki dyspergujące stosowane są między innymi w farbach dyspersyjnych, ceramice, klejach, papierowych masach malarskich itp., w celu przyspieszenia produkcji i poprawienia stabilności składowania. Środki dyspergujące Budit® charakteryzuje zarówno działanie dyspergujące, jak i stabilizujące. Istotnym czynnikiem jest tutaj jonizacja w wodzie. Środki dyspergujące Budit® można mieszać z wodą w każdej proporcji. Wszystkie środki dyspergujące tej serii to lekkie i łatwe w stosowaniu ciecze.

Bogata seria produktów AFCONA® 4000 o szerokim spektrum zastosowań, służąca do dyspersji nieorganicznych i organicznych pigmentów na bazie poliuretanów i poliakrylanów, została stworzona z myślą o lakierach wodnych oraz rozpuszczalnikowych. Dla wszystkich systemów lakierów przemysłowych polecane są ponadto specjalne środki sieciujące i dyspergujące o kontrolowanej flokulacji (AFCONA® 5000).

  • Budit®  Dodatki dyspergujące
  • AFCONA®  Dodatki dyspergujące


Państwa kontakt w zakresie surowców do produkcji powłok

Małgorzata Dzieża
Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a, 61-619 Poznań
Tel.: +48 609 501 420
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: m.dzieza@bm-chemie.pl