Środki przeciwpienne i odpowietrzające

Środki przeciwpieniące i odpowietrzające zapobiegają tworzeniu się piany i pęcherzyków podczas produkcji i nakładania powłok. Są to z reguły związki powierzchniowo czynne, niszczące istniejącą już pianę i zapobiegające tworzeniu się pęcherzyków powietrza.
Środki przeciwpieniące AFCONA® dostępne są w formie silikonowych lub bezsilikonowych roztworów lub koncentratów. Dzięki dodaniu środków przeciwpieniących AFCONA® uzyskać można optymalną skuteczność i mieszalność, szczególnie w przypadku, gdy występują duże siły ścinające.

  • AFCONA®  Środki przeciwpienne i odpowietrzające


Państwa kontakt w zakresie żywic epoksydowych i dodatków do powłok

Małgorzata Dzieża
Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a, 61-619 Poznań
Tel.: +48 609 501 420
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: m.dzieza@bm-chemie.pl