Smary

Antyutleniacze

Nasze antyutleniacze zapobiegają lub kontrolują procesy utleniania i tworzenie złogów korozyjnych. Zastosowanie ich utrzymuje lepkości oleju na właściwym poziomie. Nasze antyutleniacze są rozpuszczalne w olejach mineralnych i syntetycznych. Ponadto w naszym programie oferujemy antyutleniacze fenolowe do olejów roślinnych.

  • RICKO-AO antyutleniacze do smarów


Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info:@bm-chemie.pl