Smary

Emulgatory

Emulgatory są to związki powierzchniowo czynne, które powodują powstawanie trwałej emulsji przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody.

  • RICKO-EMULGATOR - Emulgatory

 

Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl