Smary

Odpieniacze

Odpieniacze zmniejszają spienianie się smaru w trakcie silnego ruchu. Mechanizm działania polega na absorbcji piany przez tworzenie dużych pęcherzy, które szybko rozpadają się. Nasze produkty są rozpuszczalne w olejach i paliwach oraz emulsjach w systemach wodnych.

  • RICKO-DEFOAMER -ÖL Odpieniacz do olejów mineralnych
  • RICKO- DEFOAMER -WL Odpieniacz na bazie wody systemy


Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl