Smary

Fosforany

Dodatki ograniczające zużycie (AW) i wpływ wysokiego ciśnienia (EP):
Bezwodne estry kwasu fosforowego, oraz estry fosforanowe lub fosfatowe znajduję wiele zastosowań przemysłowych, między innymi jako substancje czynne, które działają zapobiegawczo w obszarze tarcia na powierzchniach metalowych. Ich trój arylowe i trójalkilowe pochodne są zwykle otrzymywane z odpowiednich alkoholi lub fenoli. Z drugiej strony produkcji pochodnych alkylofosforowych jest bardziej skomplikowana i wymaga dwuetapowej reakcji. Z obecnie dostępnych estrów fosforowych oferujemy szerokie spektrum produktów używanych od wielu lat w produkcji olejów i systemów wodorozcieńczalnych.

  • RICKO-LUBE Dodatki ograniczające zużycie (AW) i wpływ wysokiego ciśnienia (EP)
  • CARDOLUBE Dodatki ograniczające zużycie (AW) i wpływ wysokiego ciśnienia (EP)


Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl