Smary

Deaktywatory metalu

Deaktywatory metalu są szczególną formą inhibitorów korozji, które tworzą pasywną warstwę ochronną w szczególności na metali nieżelaznych. Efekt jest oparty na tworzeniu powłoki na powierzchni. Tworząc pasywną folię ochronną, zapobiegają zarówno przed katalitycznym wpływem jonów miedzi na olej, jak też przed oksydacyjnym atakiem tlenu i produktów naftowych na powierzchni metalu. Produkty te są rozpuszczalne w wodzie i olejach. Dostępne są w formie ciekłej i stałej.

  • RICKO-KOR-CU deaktywatory metali, Inhibitory dla miedzi i mosiądzu.


Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl