Inhibitory oksydacji dla aluminium

Nasze inhibitory oksydacji dla aluminium i jego stopów są stosowane w płynach chłodząco - smarujących, ścierniwach, płynach pras wodnych i olejach wielofunkcyjnych.

  • RICKO-KOR-AL Inhibitory oksydacji dla Aluminium


Państwa kontakt w zakresie dodatków do smarów i olejów

Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Karpia 21a
61-619 Poznań
Tel.: +48 61 822 09 75
Fax: +48 61 661 45 49
E-mail: info@bm-chemie.pl