Środki transportu

Lotnictwo

W dziedzinie mobilności, lotnictwo i kosmonautyka w wielu obszarach stawia najwyższe wymagania odnośnie produktów technicznych, materiałów i dostawców. W żadnej innej branży dążenie do minimalizacji ciężaru nie jest tak duże. Dlatego też podzespoły kompozytowe wzmacniane włóknem węglowym odgrywają tutaj dużą rolę.

Podczas sklejania kompozytów z włókna węglowego z innymi lekkimi materiałami konstrukcyjnymi, jak aluminium lub tytan, należy zapewnić adhezję na różnych materiałach, zwracając uwagę na określone właściwości materiałów (np. różne wartości rozszerzalności termicznej).

Te właściwości są łączone z wysokimi wymaganiami odnośnie odporności pożarowej w lotnictwie. Tak więc materiały stosowane w kabinie muszą spełniać surowe wymagania odnośnie palności, szczelności na spaliny oraz toksyczności gazów powstających podczas spalania (wymagania FST zgodnie z FAR 25.853 lub ABD 0031).

Firma Bodo Möller Chemie oferuje materiały wzmacniające z włókna węglowego, systemy żywic, masy do wypełniania rdzenia/obrzeża oraz kleje z dopuszczeniem dla lotnictwa. Częściowo materiały te spełniają ww. wymagania FST.

Jako przedsiębiorstwo będące dostawcą branży lotniczej wprowadziliśmy wysokie standardy jakościowe i jesteśmy certyfikowani zgodnie z DIN ISO EN 9001, DIN EN ISO 14001 i EN 9120 dla przemysłu lotniczego.